Achizitii publice

 

Formulare

Model acord de asociere ... detalii

Model anexa la formularul de oferta lucrari ... detalii

Model angajament privind sustinerea tehnico/profesionala a ofertantului ... detalii

Model angajament tert sustinator financiar ... detalii

Model centralizator de preturi produse ... detalii

Model centralizator de preturi servicii ... detalii

Model declaratie privind lista principalelor livrari de produse in ultimii 3 ani ... detalii

Model declaratie privind lista principalelor lucrari executate ... detalii

Model declaratie privind lista principalelor prestari de servicii ... detalii

Model declaratie privind utilajele ... detalii

Model declaratie subcontractanti ... detalii

Model declaratie sustinator tehnic/profesional ... detalii

Model declaratie sustinator tehnic/profesional (2) ... detalii

Model fisa informatii generale ... detalii

Model formular contestatie ... detalii

Model formular de oferta servicii ... detalii

Model formular de oferta lucrari ... detalii

Model formular de oferta produse ... detalii

Model formular Legea 98 ... detalii

Model grafic de livrare ... detalii

Model scrisoare de inaintare ... detalii

Model solicitare de clarificari ... detalii