Cadastru si Fond Funciar

 

Informare "Legea nr.123/2023 pentru modificarea si completarea Legii fondului funciar nr.18/1991."